תקנונים ,תנאי שימוש והגבלת אחריות באתר חלים על כל ההזמנות המבוצעות באתר ללא החרגות לרבות דמי ביטול.

תקנון האתר

תקנון חופשה בליסינג