תקנון חופשה בליסינג - ארמניה תעופה ותיירות 

תנאים כלליים

 1. חופשה בליסינג (חופשה ממומנת) , הינה תשלום חופשה בפריסת תשלומים ללא ריבית וממומנת ע"י הספק.
 2. חופשה בליסינג (חופשה ממומנת) , ניתן לרכוש אך ורק בהזמנת און ליין באתר החברה ועד 18 תשלומים ללא ריבית.
 3. חופשה בליסינג (חופשה ממומנת) , שתבוצע  באמצעות הזמנה טלפונית, תתווסף להזמנה דמי טיפול על סך 50 יורו לנוסע.
 4. המזמין רשאי לשנות את תאריך מועד היציאה לחופשה עד 35 ימים לפני מועד ההמראה. אך לא לבטל את ההזמנה. ( ביטול הזמנה כפוף לתנאי ביטול הזמנה חופשה בליסינג).
 5. מזמין הרשאי לבצע רכישה של חופשה בליסינג באתר חייב להיות מעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 6. הזמנת חופשה בליסינג המבוצעת על ידי המזמין באתר מהווה את הסכמתו לתנאי "תקנון חופשה בליסינג - ארמניה תעופה ותיירות" ובכלל זה התנאים המנויים להלן.
 7. הזמנת חופשה בליסינג המבוצעת על ידי המזמין באתר מהווה את הסכמתו לכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה ויש לקרוא אותם יחד וכחלק בלתי נפרד מהתנאים המופיעים על גב כרטיס הטיסה ולרבות דמי ביטול עסקה.
 8. תהליך ההזמנה :
  1. חלק מההזמנות המבוצעות  הן בסטאטוס "נדרש אישור" (היינו בגדר בקשה) וחלקן מאושרות מיידית. יש לשים לב לנוסח ההודעה המתקבל בעת סיום ההזמנה.
  2. יובהר כי הזמנתך תאושר סופית רק כאשר ישלח אישור במייל המאשר לך את ההזמנה. 
  3. על הנוסע לבדוק את כל הפרטים מיד עם קבלת מסמך מארמניה תעופה ותיירות  ולוודא כי הם תואמים לפרטי ההזמנה ובאחריותו.
  4. תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש בהזמנה. "ארמניה תעופה ותיירות" אינה מחויבת לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.
  5. מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם מותנה אשר יחייב את הצדדים אך לאחר אישור ע"י החברה ולאחר קבלת אישור העסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי ע"ש המזמין.
  6.  המחירים באתר הינם להזמנות ישירות בלבד.
  7.  להזמנות סוכני נסיעות, יש להשתמש ולהתעדכן במערכות המתאימות לסוכנים.
 9. מידע חשוב
  1. כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מהארץ, אחראי בלעדית באופן אישי להצטייד במסמכים הבאים:
   1. דרכון – עליך לוודא שבדרכונך יש דף ריק לצורך הדבקת אשרת הכניסה וכן שהדרכון בתוקף חצי שנה מתאריך היציאה . במקרה של עדכון שם בדרכון לאחר בצוע ההזמנה חובה על הנוסע לעדכן את סוכן הנסיעות.
   2. שינוי שם בדרכון עד 72 שעות לפני מועד ההמראה ללא חיוב. (פחות מ 72 שעות לפני מועד ההמראה, חיוב שינוי שם בהזמנה 100 יורו).
   3. אשרות כניסה לארמניה – באחריותו הבלעדית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה. על הנוסע האחריות לוודא את הצורך באשרות כניסה עם הקונסוליות של ארמניה .מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ. יובהר כי ארמניה תעופה ותיירות אינה אחראית לנזקי המזמין, ככל שנגרמו, עקב אי השגת אשרות הכניסה הדרושות מבעוד מועד ו/או בגין אשרת כניסה שאינה מתאימה.
   4. בטיולים מאורגנים ארמניה תעופה ותיירות תספק את אשרת הכניסה לארמניה עבור כל נוסע שהזמין.
 10. מדיניות מחירים
  1. לידיעתך, המחירים המוצגים באתר הינם למזמינים ישירות  באתר האינטרנט בלבד.
  2. המחירים כפופים למחירי הטיסות ומחירוני הספקים בחו"ל.
  3. לארמניה תעופה ותיירות שמורה הזכות הבלעדית לשנות את מחירי השירותים המצוינים באתר בכל עת בהתאם לצרכיה המסחריים ולשיקול דעתה הבלעדי.
  4. המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם יחויבו על פי שער העברות וההמחאות הגבוה על פי דין. החזר כספי עבור מוצר שמחירו נקוב במטבע זר יבוצעו על פי שער המטבע ביום הזיכוי.
 11. פרטי מזמין השירותים / מוצרים
  1. בעת רכישת השירותים / מוצרים באתר יתבקש המזמין להזין במערכת פרטים אישיים הן של המזמין והן של הנוסעים הנוספים באנגלית באותיות גדולות.
  2. הזמנת חבילות נופש באמצעות האתר מותנית במסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין השאר, פרטים אישיים ומסירת מספר כרטיס אשראי לצורך ביצוע התשלום. יובהר כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.
  3. על המזמין לבדוק ולוודא כי הפרטים שמולאו על ידיו במסגרת ההזמנה זהים לאופן איות פרטיו בדרכונו, לפני שהוא מאשר את הזמנתו. שינוי שם הנוסע ו/או תיקון, לאחר התשלום עבור ההזמנה, כרוך בתשלום נוסף.
  4. "ארמניה תעופה ותיירות" ומי מטעמה אינם אחראים בשום צורה שהיא לכל טעות בין אם בתום לב ובין אם לאו, הנעשית על ידי המזמין בהקלדת פרטיו או פרטי הרכישה ו/או אם פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לבצע הזמנה.
  5. הפרטים שתמסור יישמרו במאגר של "ארמניה תעופה ותיירות" אשר תהא רשאית להשתמש בו  בכפוף לכל  לדין ולרבות שימוש בכרטיס האשראי עבור נזקים כלשהם שיבצע הנוסע או מי מטעמו הרשום בהזמנה לרבות בבתי מלון.
 12. ביטולים ושינויים
  1. לבקשת ביטול עסקה, יש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני  לכתובת:  account@dosik.org
  2. בבקשתך לביטול עסקה חובה עליך לצרף את פרטיך המלאים: שם מלא, תעודת זהות, ומספר הזמנה ותאריך יציאה.
  3. לאחר קבלת כל הפרטים לעיל חברתנו תבטל את הזמנתך ויישלח אליך אישור כי הזמנתך בוטלה.
  4.  יצוין, כי על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט בהזמנה ו/או על גבי כרטיס הטיסה ו/או על גבי שובר נופש ואוצר.
  5. ביטול הזמנה יחויב החל ממועד ביצוע ההזמנה בדמי ביטול כדלהלן :
   1. דמי ביטול חופשה: נופשון טיסה ומלון , טיולים מאורגנים: יחויב בדמי ביטול כפי שיקבעו או נקבעו ע"י המוביל התעופתי , הספקים  השונים , ספקי שרותי הקרקע וכיוצא באלה.
   2. יחויב כל ביטול בדמי ביטול בשיעורים מהמחיר הכולל של העסקה (להלן-"מחיר העסקה"), בהתאם למועד הביטול:
    1. ביטול נופשון טיסה ומלון  דמי ביטול.
    2. מרגע ההזמנה ועד 36 ימים לפני ההמראה 350 יורו לכל נוסע.
    3. מ 35 ימים לפני ההמראה ועד למועד ההמראה 100% דמי ביטול אין החזר כספי.
    4. איחור לטיסה ו/או אי הופעה 100% דמי ביטול אין החזר כספי.
   3. ביטול  טיול מאורגן ו/או נופש מאורגן.
    1. מרגע ההזמנה ועד 36 ימים לפני ההמראה 350 יורו לכל נוסע.
    2. מ 35 ימים לפני ההמראה ועד  15 ימים לפני מועד ההמראה 800 יורו לכל נוסע.
    3. מ 14 ימים לפני ההמראה ועד למועד ההמראה 100% דמי ביטול אין החזר כספי.
    4. איחור לטיסה ו/או אי הופעה 100% דמי ביטול אין החזר כספי.
  6. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי ביטול אלו הינם היחידים הקיימים במסגרת הרכישה באתר ו/או בהזמנה כל שהיא הנעשית עבור ארמניה תעופה ותיירות/ספיריט טראוול/ארמניה אייר קומפני/טרה מדיה/דוסיק טכנולוגיות, וכי ידוע כי חוקים אחרים אינם נכללים בדמי ביטול עסקה ולרבות חוק טיבי הישראלי , וחוק הגנת הצרכן הישראלי לסוגיו ולסוג האוכלוסייה המוגנת בחוקיו.
  7. החזר תשלום יעשה ע"י החברה 90 יום מרגע קבלת הודעת הביטול ע"י המזמין בלבד.
  8. מקרה של שינוי מועד טיסה ע"י המזמין או מי מטעמו כגון ארגון ו/או חברה ו/או עמותה וכו' , דמי הבטול החלים הינם על פי מועד הטיסה המקורי בלבד.
 13. טיסות
  1. הטיסות המוצעות על ידי "ארמניה תעופה ותיירות" הכלולות הינן טיסות סדירות והן מבוצעות באחריותן הבלעדית של חברת התעופה ארמניה אייר קומפני ובכפוף לתקנות טיסות סדירות.
  2. ככל שקיימת אי התאמה בין פרטי הטיסה שנמסרו לך לבין פרטי הטיסה הנקובים בכרטיס הטיסה על המזמין לפנות באופן מיידי לסוכן הנסיעות ו/או לחברת התעופה. על המזמין לאשרר את פרטי טיסות החזור 72 שעות לפני מועד ההמראה לכתובת אימייל : flyarmenia0@gmail.com  
  3. המזמין יודע ומקבל כי פרטי הטיסות ונתיביהן הינם באחריותם הבלעדית של חברת התעופה וכי הם ניתנים לשינויים לאחר ביצוע ההזמנה על ידי חברת התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר וכי ייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזהות המוביל, בזמני הטיסות ונתיביהן אף ללא הודעה מוקדמת, כאשר פרטי הטיסות המעודכנים הם אלו המופיעים בכרטיס הטיסה.
  4. הואיל מועדי טיסות ונתיביהן ו/או נחיתות הביניים נקבעים על ידי המוביל התעופתי לבדו, ובכלל זה נחיתות ביניים בלתי מתוכננות האחריות בגין עיכובים, שינויים, ביטולים, ואובדן כבודה הנה על פי הדין, חלה אך ורק על המוביל התעופתי ולא יהיו למזמין כל טענות ו/או דרישות, מכל סוג שהוא, כלפי "ארמניה תעופה ותיירות", בין היתר, בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה.
  5. היה ויגרם לנוסע הפסד ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ולרבות בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה לא תישא " ארמניה תעופה ותיירות " בהפסדים ו/או בהוצאות אלו. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות ביטול העסקה והכל בכפוף לדין.
  6. ארוחות – "ארמניה תעופה ותיירות " אינה יכולה להבטיח אוכל מסוג מסוים ואת טיב הארוחה כגון אוכל כשר או צמחוני בטיסות . "ארמניה תעופה ותיירות" תעביר את בקשות הלקוח השונות לחברת התעופה ואלו יהיו באחריות חברות התעופה בלבד .
  7. לחלק גדול מן הערים מספר שדות תעופה ובחלקם מספר טרמינלים. האחריות לוודא זהות שדה תעופה והטרמינל ממנו יוצאת הטיסה חלה על הנוסע בלבד.
 14. הנחיות לנוסע
  1. הגעה לשדה התעופה - הנוסע חייב למלא אחרי כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות עליו לצורך ביצוע הנסיעה והוצאתה אל הפועל, להמציא את מסמכי הכניסה, היציאה וכל המסמכים האחרים הדרושים לצורך כך, לרבות דרכון בר תוקף לתקופה של 6 חודשים מינימום ואשרות מתאימות. כמו כן, חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה ו/או במלון בזמן שנקבע על ידי המוביל התעופתי ו/או המלון.
  2. "ארמניה תעופה ותיירות" לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע, אם לא עמד בדרישות ובהתחייבויותיו המנויות לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהי לא הותרה מכל סיבה שהיא.
  3. הגעה לטיסה – זמן ההגעה לטיסה בינלאומית הוא שלוש שעות לפני הטיסה.
  4. תינוק - תינוק עד גיל שנתיים אינו זכאי למקום ישיבה במטוס ולשאת כבודה. כמו כן לא ניתן להבטיח עריסה עבור תינוק אף אם המזמין ביקש במועד הזמנה עריסה לתינוק. יובהר כי במידה ויתברר כי גיל התינוק הינו מעל שנתיים, לרבות במועד החזרה, הרי שעל ההורים / המזמין תחול החובה להשלים את תשלום ההנחה שניתנה בגין התינוק (ככל שניתנה) אם עבור הטיסה ואם עבור חבילת הנופש.
  5. נשים בהריון - נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית.
 15. בתי מלון
  1.  דירוג המלונות בכוכבים כפי שמופיע באתר נקבע על פי אמות מידה פנימיות של ארמניה תעופה ותיירות כשירות ללקוח ומהווה ציון כללי שניתן למלון על ידי הגורמים המקצועיים המוסמכים לכך בחברה. להסרת הספק – הדירוג אינו מהווה דירוג רשמי של המלונות או ערובה לעמידה בסטנדרטים שנקבעו על ידי גורם רשמי כלשהו.
  2. צק אין במלונות כניסה לחדרים החל משעה 15:00. צק אאוט שעת עזיבת החדרים עד 11:00. כל הזמנה הכוללת תינוק בהרכב החדר - תאושר סופית על ידי הסוכן בלבד.
  3. האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון בלבד.
  4. מצב הניקיון והתחזוקה של החדרים או של מתקני המלון אינו בשום דרך באחריות או בשליטת "ארמניה תעופה ותיירות".
  5. החדרים במלונות הם חדרים זוגיים עם 2 מיטות או מיטה כפולה. ההזמנות מבוצעות עבור חדר במלון כאשר מבחינת המלון אין הבדל בין החדרים השונים. אין באפשרות ארמניה תעופה ותיירות להבטיח מראש דרישת לקוח לסוג חדר, למיקום חדר, לא בקומה רלבנטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת.
  6. אין אפשרות להבטיח כניסה מוקדמת או עזיבה מאוחרת מבית המלון (חובה על הנוסעים לפנות את החדרים במלון עד השעה 11:00 ביום העזיבה וזאת, גם אם הטיסות ממריאות בשעות הלילה). שעת הכניסה לחדרים הינה החל משעה 15:00.
  7. קבלת החדרים במלון היא על פי המלאי הקיים. ככל שבמלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין ארמניה תעופה ותיירות יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין מרכזי, ו-"ארמניה תעופה ותיירות" ו/או מי מטעמה לא יהיה אחראי במידה והנוסע ישוכן באיזה מן החדרים במלון וכתוצאה מכך יהיה מרוחק מהשירותים הכלליים. כמו כן, במידה ומוזמנים מספר חדרים על ידי המזמין אין באחריות "ארמניה תעופה ותיירות" להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בסמוך.
  8. במקרה של הזמנת חדר ליותר מ - 2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה מתקפלת או מיטות נוספות לחדר זוגי, אך אין באפשרות "ארמניה תעופה ותיירות" להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. חדר ליחיד הוא מעצם טבעו קטן יותר.
  9. חדרים מיוחדים לנכים מחייבים קבלת אישור מוקדם ספציפי ובכתב מספק החדרים בדבר כשירותם לצרכי הנכים.
  10. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת "ארמניה תעופה ותיירות" להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק "ארמניה תעופה ותיירות" עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.
  11. כל הפרטים המפורסמים בפרסומים באשר למתקני המלון, מפורסמים על פי פרסומי המלון ואין ארמניה תעופה ותיירות  נושא באחריות באם מתקן ממתקני המלון אינו בשימוש בעת שהות הנוסע במלון.
  12. יובהר כי "ארמניה תעופה ותיירות" אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו.
  13. מיסי לינה –  בחלק מהערים מחירי המלונות אינם כוללים מיסי לינה .על הנוסע לשלם את אותם המיסים ישירות בבתי המלון .המס יחול על כל תייר שילון במלון בעיר או ביעד בו החליטו הרשויות המקומויות על הטלת מס הלינה , זאת בהתאם לרמת המלון .
 16. העברות משדה התעופה למלון
  1. במידה וחבילת הנופש שהוזמנה כוללת גם את העברת הנוסעים למלון הרי שהסעת הנוסעים משדה התעופה מבוצעת באמצעות רכב מאסף המפזר את הנוסעים למלונות השונים. למעט עצם העברת הנוסעים למלון , "ארמניה תעופה ותיירות" אינה אחראית לאופן פיזור הנוסעים בבתי המלון השונים, לזמן הנסיעה וכד'.
 17. ארוחות
  1.  ארוחת בוקר במלונות הינם ארוחות בסיסיות ואינם שווה ערך לכמות והגיוון הקיים בבתי מלון בישראל.
  2. ארוחות צהרים וערב מוגשות על  פי תפריט  מקומי  ולארמניה תעופה אין ידע במרכיב המנות כגון בוטנים וכו'.
  3. אין ארוחות כשרות
  4.  דג בנייר כסף ניתן להזמין בעת ביצוע ההזמנה בלבד.
 18. רישום יתר על ידי בתי המלון או הסוכן המקומי
  1. לידיעתך, בהגיעך למדינת היעד, במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעבירך למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר, המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן ואין ל-"ארמניה תעופה ותיירות" כל ידיעה על כך מראש ו/או אפשרות לשנות את ההחלטה.
 19. נהיגה בג'יפים במסגרת הטיול
  1. לצורך נהיגת הרכב נדרשים הנהגים לכרטיס אשראי בינלאומי (לעיתים אף לשני כרטיסי אשראי בינלאומיים שונים), לרשיון נהיגה בינלאומי ולרישיון ישראלי תקפים. במידה ואלה לא יימצאו ברשותו של הנוסע, לא תינתן אפשרות לנהיגה.
  2. יובהר כי אין מחוייבות לספק רכב מדגם מסוים. גילאי המינימום לנהיגה: 25 שנה.  גיל מקסימום: 69 שנים.
  3. ארמניה תעופה ותיירות או מי מטעמה  לוקחות כרטיס אשראי לביטחון ולאובליגו
  4. ארמניה תעופה ותיירות מציעה לרכוש בטוח מורחב .
 20.  ביטול יציאה 
  1. "ארמניה תעופה ותיירות" תהא רשאית לבטל כל טיסה או שהות במלון מכל סיבה שאינה תלויה בה או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את הביצוע על פי שיקול דעתה.
  2.  "ארמניה תעופה ותיירות" תודיע לנוסע על ביטול כאמור לעיל, לאחר שיוודע לה על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול.
  3. במקרה כאמור לעיל תוצע לנוסע טיסה או מלון אחר או ש "ארמניה תעופה ותיירות" תחזיר את כל המקדמה ששולמה ומוסכם כי למעט דמי ניהול על סך 30 יורו,  לא יהיו לנוסע / למזמין כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי "ארמניה תעופה ותיירות".
 21. נזקים – ביטוח
  1. "ארמניה תעופה ותיירות" לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר יגרם למזמין כתוצאה מביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה אשר נגרמו במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מצב ביטחוני, סגר, הפרות סדר, שריפות, הצפה, מגפה, מזג אויר, וכל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת "ארמניה תעופה ותיירות" ו/או באחריותה בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי.
  2. כמו כן, לא תהא "ארמניה תעופה ותיירות" אחראית לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול ו/או הנופש עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת כי המזמין ו/או הנוסע לא יהיו זכאים להחזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי, בין אם נרכשה פוליסת ביטוח ובין אם לאו.
  3. "ארמניה תעופה ותיירות" מציעה לנוסע לבטח עצמו עם ביצוע ההזמנה על חשבונו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.
  4. ארמניה תעופה ותיירות ממליצה לנוסעיה לרכוש פוליסת ביטוח בריאות ומטען בטרם יציאתם לחו"ל וכן את ההרחבות המתאימות בהתאם לאופי נסיעתם ולמצבם הבריאותי. האחריות לרכישת פוליסת ביטוח הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע.
  5. כבודת הנוסעים הנה באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי ו/או נציגו אשר מספק למוביל את שירותי הקרקע ול"ארמניה תעופה ותיירות" אין כל שליטה ו/או אחריות באשר לכך. הטיפול בכבודה שלא הגיעה או נפגעה אינו באחריות "ארמניה תעופה ותיירות".